20.5.2018 tai sen jälkeen käyttöönotetuille autoille suoritetaan ensimmäinen katsastus nelivuotiaana, jonka jälkeen määräaikaiskatsastuksessa tulee käydä joka toinen vuosi aina kymmeneen vuoteen asti. Tämän jälkeen auto on katsastettava vuosittain. 

Määräaikaiskatsastus

Katsastusvelvolliselle ajoneuvolle on suoritettava tietyin väliajoin määräaikaiskatsastus. Voit tarkistaa ajoneuvosi seuraavan katsastusajankohdan esim. OmaTrafista, rekisteriotteelta tai edelliseltä katsastustodistukselta.

Ajoneuvolle tietyin määräajoin tehtävässä määräaikaiskatsastuksessa tarkastetaan ajoneuvon kunto ja rekisteriin merkityt tiedot. Lisäksi siinä valvotaan ajoneuvoon kohdistuvien verojen ja maksujen suorittamista.

Et saa käyttää ajoneuvoa liikenteessä, jos ajoneuvoa ei ole katsastettu sille määritettynä katsastusaikana.

Lakisääteiset mittaukset

Määräaikaiskatsastukseen kuuluu pakokaasupäästöjen tarkastus bensiini- ja dieselkäyttöisille autoille sekä nelipyörille. Tarkastuksen tarkoitus on säästää ympäristöä liiallisilta ja haitallisilta päästöiltä. Mittauksia ei tehdä kaksitahtimoottorilla varustetulle tai moottoripetrolia polttoaineena käyttävälle autolle.

Mittaukset tehdään bensiinikäyttöisistä ajoneuvoista, jotka on käyttöönotettu vuonna 1978 tai sen jälkeen ja dieselkäyttöisistä, jotka on käyttöönotettu 1980 tai sen jälkeen. Alle 10 vuoden ikäisille bensiinikäyttöisille ajoneuvoille tehdään pelkästään OBD-tarkastus. 1.9.2016 tai sen jälkeen käyttöönotetuille dieselkäyttöisille autoille tehdään savutusmittauksen sijaan OBD-tarkastus.

Katsastukseen voidaan esittää myös erillinen mittauksiin liittyvä tarkastustodistus, jonka on voinut saada esimerkiksi huollon yhteydessä. Todistus ei saa olla 3kk vanhempi ja sen pitää olla tarkoitettu katsastukseen esitettäväksi todistukseksi. Tällöin mittauksia ei tehdä katsastuksen yhteydessä, vaan arvostelu suoritetaan todistuksen perusteella. Jos ajoneuvolle edellytetään sekä pakokaasumittausta että OBD mittausta, niin kummastakin on oltava oma todistus.

Jälkitarkastus

Jälkitarkastuksessa tarkastetaan määräaikaiskatsastuksessa todetut viat ja puutteet.

Vie hylätty ajoneuvosi jälkitarkastukseen 1 kuukauden kuluessa katsastuksesta. Voit itse valita haluamasi katsastustoimipaikan.

Jos et ehdi hoitaa jälkitarkastusta kuukauden kuluessa, katsastus joudutaan tekemään kokonaan uudestaan.

Muutoskatsastus

Mikäli ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoitusta muutetaan olennaisesti, siihen liitetään tai poistetaan osia tai varusteita, jotka muuttavat merkittävästi sen ominaisuuksia tai käyttötarkoitusta, siihen kohdistuvan veron tai maksun edellytykset muuttuvat ja jos sen luokittelu- tai alaluokittelutieto ei enää pidä paikkaansa niin ajoneuvolle tulee tehdä muutoskatsastus.

Ajoneuvo on vietävä muutoskatsastettavaksi esimerkiksi jos ajoneuvon rakennetta on muutettu siten, että muutoksella on vähäistä suurempi vaikutus ajoneuvon turvallisuuteen tai päästöihin tai ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoitusta on muutettu ja muutoksella on olennaista vaikutusta rekisteriin merkittäviin tietoihin tai ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoitusta on muutettu siten, että muutoksella on vaikutusta ajoneuvoon kohdistuvaan veroon tai olennaista vaikutusta lakisääteisiin maksuihin tai ajoneuvoa on muutettu siten, että sen luokitus muuttuu.

Rekisteröintikatsastus

Ennen kuin ajoneuvo voidaan ensirekisteröidä Suomeen ajoneuvolle on tehtävä rekisteröintikatsastus tai yksittäishyväksyntä. Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan tekniset tiedot, rakenne, kunto ja varusteet, jonka lisäksi varmistetaan samalla, että ajoneuvo täyttää Suomen tieliikennelainsäädännön vaatimukset.

Kun kyseessä on käytettynä maahantuotava ajoneuvo, tarkastetaan rekisteröintikatsastuksessa ajoneuvon yksilöintitiedot ja muut rekisteröintiä varten tarpeelliset tiedot. Lisäksi tarkistetaan, onko ajoneuvo rakenteeltaan, mitoiltaan ja varusteiltaan säännösten ja määräysten mukainen. Muista ottaa rekisteröintikatsastukseen mukaan aina todistus aiemmasta rekisteröinnistä, tarvittaessa selvitykset ajoneuvon teknisestä vaatimuksenmukaisuudesta ja selvitä matkamittarin lukeman oikeellisuus esimerkiksi ajoneuvon huoltohistoriasta.